HOCO Horeca maakt gebruik van cookies om je bezoek aan onze website zo prettig mogelijk te maken. Omdat je gebruik maakt van onze diensten, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Privacy Policy & Disclaimer

Privacy policy

HOCO vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. HOCO registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

HOCO is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: HOCO Horeca Equipment B.V.

Website: https://hocohoreca.nl

Inschrijfnummer KvK: 68030169

BTW-nummer: NL857272536B01

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Mobiel
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK en BTW-nummer
 • Geslacht
 • IP-adres

 

 

3. Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via het door u gekozen emailadres de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw emailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

4. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 

5. Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunnen wij overeenkomsten, transacties en diensten uitvoeren. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

6.Relatiebeheer

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om, indien u hierom verzoekt, contact met u op te nemen omtrent service gerelateerde zaken.

 

7. Onrechtmatige gedragingen

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor, indien nodig, het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot HOCO, haar relaties en haar medewerkers.

 

8. Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

9.Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

 

10. Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

11. Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per e-mail
 • Sociaal media

 

12. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

13. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

14. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

15. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

 

16. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

17. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

18.Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies ten behoeve van:

 • Analytics (zie kopje: Google analytics)
 • eCommerce tracking (Cookies van derden)
 • Verlenen van service via onze chat

Lees meer: https://hocohoreca.nl/cookies.html

 

19. Contactgegevens

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

Op het volgende e-mailadres: info@hocohoreca.nl

Op het volgende telefoonnummer: 0031(0)20 4976325

Op het volgende adres: Weerenweg 35, 1161 AG Zwanenburg

 

20. Klarna

Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.
Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

Disclaimer
Hoewel wij er naar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website helemaal juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden die getoond zijn op deze websites.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy en/of Disclaimer van HOCO Horeca Equipment B.V., dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
In geval wijziging van onze Privacy Policy en/of Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

LEVERING & INSTALLATIE door het hele land RUIME SHOWROOM voor en weloverwogen DUURZAAM EN GOEDKOOP de beste prijs / kwaliteit garantie

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Adresgegevens

HOCO Horeca Equipment B.V.
Weerenweg 35
1161 AG Zwanenburg
E-mail: info@hocohoreca.nl
Tel: +31-(0)20-497 63 25
Tel: +31-(0)20-497 01 81
KvK Amsterdam: 68030169
BTW: NL857272536B01